Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkoła nowych możliwości

Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy

 

W ramach projektu w naszej szkole realizowane są zajęcia:

  • przyrodnicze - wyrównujące i rozwijające,
  • j. angielski - wyrównujące,
  • logopegia,
  • terapia pedagogiczna,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • szachy.

 

Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy” będzie realizowany przez okres 2 lat we wszystkich 17 szkołach, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym (SP Nr 1 w Kartuzach, SP Nr 2 w Kartuzach, SP Nr 5 w Kartuzach, SP w Łapalicach, SP w Mirachowie, SP w Grzybnie, SP w Prokowie, SP w Koloni, SP w Kiełpinie, SP w Staniszewie, SP w Dzierżąznie SP w Brodnicy Górnej, GM Nr 1 w Kartuzach, GM w Kiełpinie, GM w Staniszewie, LO Nr 2 w Kartuzach).

 

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę u 2.530 uczniów, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 247 nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach: rozwijających (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, biologia, informatyka, chemia, geografia, przyroda, robotyka, mat.-przyrodnicze), wyrównujących (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, przyroda, mat.-przyrodnicze), wsparcia pozostałego (terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szachy, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe), wsparcia uczniów niepełnosprawnych (indywidualnej rewalidacji i terapii pedagogicznej, indywidualne zajęcia logopedyczne, indywidualne wsparcie psychologiczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna). Realizacja zajęć wspomagana będzie komponentem elearningowymi udostępnionym na platformie edukacyjnej, a zajęcia rozwijające z j. angielskiego i niemieckiego będą zakończone egzaminem zewnętrznym TELC oraz otrzymaniem przez uczestników zajęć dożywotniego certyfikatu zgodnego z Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod wspierających rozwijanie przez uczniów postaw kreatywnych, przedsiębiorczych, inicjatywności i umiejętności pracy w grupach. W tym celu nauczyciele wezmą udział w warsztatach TIK. Łącznie dla uczestników (uczniowie + nauczyciele) projektu zostanie przeprowadzonych 52.798 godzin zajęć dodatkowych.

 

Ponadto w ramach otrzymanych środków zostaną wykonane szybkie łącza internetowe w SP Nr 1, SP 2, GM Nr 1 oraz ZSO Nr 2, a także wykonane instalacje informatyczne i elektryczne umożliwiające zasięg sieci internetowej (WIFI) na terenach budynków tych szkół. Zmodernizowanie sieci elektrycznej i informatycznej w salach komputerowych będzie poprzedzało zakup sprzętu informatycznego do wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Łącznie zostanie zakupionych 345 komputerów przenośnych z oprogramowaniem oraz tablice interaktywne, rzutniki, ekrany projekcyjne i inne pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

 

Dodatkowo Gmina Kartuzy uzupełniając działania realizowane w ramach projektu, planuje ze środków budżetu gminy budowę łącza światłowodowego do szkół na terenach wiejskich (SP w Grzybnie, SP w Łapalicach, ZS w Kiełpinie, ZKiW w Dzierżąznie) W ramach utworzonego łącza Gmina połączy wszystkie jednostki oświatowe w jedną globalną sieć zarządzaną przez Gminę. Poprzez budowę sieci światłowodowej gmina będzie miała możliwość zapewnienia szkołom nieograniczonego dostępu do szybkiego internetu. Dzięki takim działaniom szkoły otrzymają możliwość zainteresowania dzieci innymi, nowoczesnymi formami nauczania oraz treściami edukacyjnymi znajdującymi się nie tylko w standardowym podręczniku, jak również poprzez bezpłatny i bezproblemowy dostęp do internetu na terenie szkoły dzieci skierują swoją uwagę na możliwości nowoczesnych technologii. Internet bez ograniczeń stanie się codziennością wszystkich dzieci, a nie luksusem dla dzieci zamieszkujących w mieście.

 

Łączna wartość projektu wynosi 7 mln zł, natomiast wsparcie otrzymane z Unii Europejskiej wynosi około 95% . Projekt będzie realizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 03.Edukacja, Priorytet 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej.

Data dodania: 2018-12-28 09:11:17
Data edycji: 2018-12-28 09:12:01
Ilość wyświetleń: 454

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button