19.01.2024 r. III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK // 08.02.2024 r. UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W GMINNYCH OBCHODACH 104 ROCZNICY POWROTU KASZUB DO MACIERZY //
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 
Informacja dla rodziców i uczniów o egzaminie ósmoklasisty w roku 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te
wymagania. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w
kwietniu.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a) j. polski
b) matematykę
c) j. angielski


HARMONOGRAM EGZAMINU
1. Język polski - 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – godz. 9.00 - trwa 120 minut (dyslektycy
– 180 minut).
2. Matematyka – 16 kwietnia 2019r. (wtorek) – godz. 9.00 - trwa 100 minut (dyslektycy –
150 minut).
3. Język angielski – 17 kwietnia 2019r. (środa) – godz. 9.00 - trwa 90 minut (dyslektycy –
135 minut).
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty, w dniu egzaminu są obecni przed salą
egzaminacyjną o godzinie 8.30. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający
tożsamość – legitymację szkolną. O godzinie wyznaczonej przez Przewodniczącego Zespołu
Egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej i losują numery stolików.
Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
Każdy zdający powinien mieć na każdym egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem
(atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Nie można korzystać z kalkulatora ani słowników oraz niedozwolone jest korzystanie z
długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym
dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (komputer).
Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność
została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu
ósmoklasisty w danym dniu.
W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać
odpowiedzi na pytania zdających związane włącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla
zdającego.
Informacje o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami są
dostępne w informatorach o egzaminie ósmoklasisty opublikowanych na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/).
Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z
rozwiązaniami.
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 14 czerwca 2019r.
Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – 21 czerwca 2019r

Data dodania: 2019-01-22 10:29:30
Ilość wyświetleń: 682

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej