19.01.2024 r. III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK // 08.02.2024 r. UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W GMINNYCH OBCHODACH 104 ROCZNICY POWROTU KASZUB DO MACIERZY //
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Historia szkoły

Pierwsza Szkoła Podstawowa w Mirachowie powstała w 1766 roku z okazji 800-lecia Chrztu Polski. Jej fundatorem był ówczesny starosta mirachowski - Ignacy Przebendowski. Naukę pobierało 142 dzieci w wieku od 7 do 14 lat z Mirachowa, Bącza i Nowej Huty. Uczono następujących przedmiotów: religii, historii biblijnej, matematyki, nauki pisania i czytania, języka polskiego, języka niemieckiego, geografii, przyrody, śpiewu.

 

W 1789 roku władze pruskie wydzieliły z ziemi folwarcznej działkę i pobudowały na niej drugą szkołę ewangelicką ( zw. niemiecką). Jest to w miejsce obecnego domu nauczycielskiego. Szkoły były jednoklasowe z dużą izbą lekcyjną, mieszkaniem dla nauczyciela, budynkiem gospodarczym oraz boiskiem i ogrodem dla nauczyciela.

 

W 1789 roku do szkoły katolickiej zapisanych było 112 dzieci, do ewangelickiej 38 i 3 dzieci żydowskich. Na przełomie lat 1906 / 07 uczniowie przystąpili do strajku szkolnego – chcieli wywalczyć możliwość nauki religii w języku polskim. Niestety - następstwem były represje wobec uczniów. Musieli oni kontynuować naukę w czasie wakacji.. Później zakazano nauki w j. polskim, a obowiązkowa stała się nauka w j. niemieckim.

 

Sytuacja zmieniła się dopiero po odzyskaniu niepodległości. Wtedy możliwa stała się nauka w ojczystym. W roku szkolnym 1936 / 37 nauczycielami byłi: Stark - kierownik szkoły, Matusewicz („Muntek”) i Janina Wrzask ( „Wrzaskówna”). Lekcje odbywały się w dwóch budynkach szkolnych oraz w jednym pomieszczeniu wynajętym od gminy.

 

Po wybuchu II wojny światowej zamknięto szkołę. Budynek został zajęty przez Niemców, którzy utworzyli w nim urząd pocztowy. Potem wznowiono naukę w obowiązkowej szkole niemieckiej. W ten sposób rozpoczęła się germanizacja polskich uczniów, którzy nie mogli posługiwać się językiem polskim. Później zabroniono także używania języka kaszubskiego. Od 1943 roku lekcje odbywały się w dwóch budynkach – starsi nadal w tym samym, młodsi w budynku przy kościele. Od lutego do kwietnia 1945 roku zajęcia w szkole zostały zawieszone, gdyż w budynkach przebywali uciekinierzy z Prus Wschodnich oraz wojsko radzieckie i niemieckie.

 

Po zakończeniu wojny zaczęto organizować szkołę polską w Mirachowie. Zadania tego podjęła się Wrzaskówna i 18.05.1945 roku rozpoczęto naukę w szkole. W 1946 roku kierownikiem szkoły został Michał Wójcik. W szkole było 149 uczniów ( podzielonych na 5 klas ), których uczyło 3 nauczycieli. W 1948 roku kierownikiem szkoły została Janina Prokopowicz, którą rok później zastąpił Jan Czerwiński.

 

Szkoła w Mirachowie była zbiorczą szkołą dla uczniów z Mirachowa, Bącza i Nowej Huty. Uczniowie uczyli się w 4 izbach szkolnych, które mieściły się w trzech budynkach. Uczniowie i nauczyciele w przerwach między lekcjami przechodzili z jednego budynku do drugiego. Dnia 13.08.1952 roku nowym kierownikiem szkoły został Jan Żurawicz.

 

W 1959 roku zaplanowano budowę nowego budynku szkolnego. Rok 1962 był przełomowy dla całej polskiej oświaty, gdyż została wtedy wprowadzona reforma szkolnictwa – rozpoczęto 8 – letniej szkoły składającej się z ośmiu klas. Przez wiele lat kierownik szkoły Jan Żurawicz kontynuował starania związane z budową nowej szkoły. Wykazywał, że warunki pracy dydaktycznej, wychowawczej są coraz trudniejsze, z każdym rokiem zwiększa się liczba dzieci, a szkołą mieszcząca się w trzech budynkach jest stara, wymagająca kapitalnego remontu, nie posiada odpowiedniego zaplecza dydaktycznego – brak świetlicy, szatni, boiska. Dzięki tym staraniom wybudowano szkołę.

 

Nowa szkoła powstała z pieniędzy uzyskanych z społecznego Funduszu Budowy Szkół. Budowę rozpoczęto 15.04.1964 roku, a oddanie ukończonego budynku szkoły ( niestety bez sali gimnastycznej) odbyło się 28.08.1966 roku. Szkołę zbiorczą „Tysiąclatkę” zaprojektowano na powierzchni 0,96 ha w centrum wsi Mirachowo dla 170 uczniów. Dnia 1.09.1966 roku naukę w nowym budynku szkoły rozpoczęło 166 uczniów, a pracę 6 nauczycieli. W latach późniejszych wraz ze zwiększającą się liczbą uczniów, stopniowo zwiększała się liczba kadry pedagogicznej. 21.08.1972 roku samodzielne szkoły w Bączu i Nowej Hucie stały się punktami filialnymi przyporządkowanymi organizacyjnie Szkole Podstawowej w Mirachowie. Uczęszczali tam uczniowie kl. 1 – 3, którzy następnie kontynuowali naukę w szkole w Mirachowie.

 

W 1976 roku, po 24 latach pracy w mirachowskiej szkole kierownik Jan Żurawicz przeszedł na emeryturę, a dyrektorem został mgr Rajmund Gdaniec. Nowy dyrektor Rajmund Gdaniec podjął się trudnego zadania, jakim była poprawa warunków materialnych pracy szkoły. Szkoła po dziesięciu latach użytkowania wymagała wymiany oraz uzupełnienia wyposażenia w meble i środki dydaktyczne. W latach 1976 – 1981 w szkole organizowane były w szkole organizowane były kolonie letnie dla dzieci pracowników Jednostki Wojskowej w Wejherowie. W ramach rekompensaty za udostępnienie obiektu Jednostka Wojskowa wykonywała corocznie bieżące remonty szkoły.

 

Rok 1989 przyniósł zmiany w całym państwie, a więc także w oświacie polskiej. Szkoła została przejęta przez Burmistrza Gminy Kartuzy i od tego czasu jest on organem prowadzącym szkołę. Z powrotem wprowadzono religię do szkół. Dnia 30.08.1991 roku zostały zlikwidowane punkty filialne w Bączu i Nowej Hucie, które były przyporządkowane organizacyjnie Szkole Podstawowej w Mirachowie. W Bączu utworzono punkt nauczania, który funkcjonował do 2001 roku. Po protestach rodziców przeciwnych likwidacji szkoły - placówka została przyporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Starej Hucie prowadzonej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dzieci z Nowej Huty i starsze dzieci z Bącza dojeżdżają autobusami kursowymi do Szkoły Podstawowej w Mirachowie. Po wprowadzeniu reformy w 1999 roku nastąpił szereg zmian, które trwały kilka lat. Pomimo utworzenia gimnazjów klasy gimnazjalne zostały w Szkole Podstawowej w Mirachowie, ponieważ trwała budowa budynku gimnazjum w Staniszewie. W początkowym okresie funkcjonowania reformy nie było problemów lokalowych, gdyż dwie klasy gimnazjalne pokrywały brak kl. VII i VIII. W późniejszym okresie, gdy doszła kolejna, III klasa gimnazjum, wystąpiły problemy lokalowe. Wtedy Ochotnicza Straż Pożarna udostępniła budynek remizy i część zajęć odbywała się w 3 salach budynku OSP. W 2002 roku nastąpiło przeniesienie klas gimnazjalnych do ukończonego budynku gimnazjum w Staniszewie. Od tej pory w szkole każdy nauczyciel ma jedną klasę, a z sali komputerowej z dostępem do Internetu mogą korzystać wszyscy nauczyciele i uczniowie na różnych lekcjach.

 

W 2006 roku pan Rajmund Gdaniec po 30 latach pracy w Szkole Podstawowej w Mirachowie na stanowisku Dyrektora zakończył pracę zawodową, a nowym dyrektorem została pani Barbara Sokół.

 

Opracowano na podstawie kronik szkolnych.

Data dodania: 2018-12-28 08:52:23
Data edycji: 2019-01-17 14:44:50
Ilość wyświetleń: 1707

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej