19.01.2024 r. III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK // 08.02.2024 r. UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W GMINNYCH OBCHODACH 104 ROCZNICY POWROTU KASZUB DO MACIERZY //
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Innowacje

W naszej szkole realizowane są dwie innowacje pedagogiczne:

  •  „EUROPA I JA” - Honorata Kuziemkowska
    Cele wprowadzenia innowacji: Innowacja ma zapewnić wysoką, jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz poszerzyć wiedze na temat Europy. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wybranych krajów europejskich. Rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajami europejskimi, wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wybranego państwa, kształtowanie postawy szacunku wobec innych, rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę.
 
  •  „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE - Honorata Kuziemkowska
    Innowacja opiera się na prowadzeniu prawdziwie twórczych i niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających ogólny rozwój i kreatywność oraz postawy proekologiczne. Cele innowacji: 1.Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki w toku zabawy i eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi. 2.Wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne. 3.Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego. 4.Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z autorką oraz nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt. 5.Zmiana stylu edukacji plastycznej z odtwórczego w twórczy.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Data dodania: 2020-03-05 19:27:15
Data edycji: 2022-10-27 18:52:40
Ilość wyświetleń: 625

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej