19.01.2024 r. III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK // 08.02.2024 r. UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W GMINNYCH OBCHODACH 104 ROCZNICY POWROTU KASZUB DO MACIERZY //
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Mały Miś w świecie Wielkiej Literatuty

Projekt Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

CEL PROJEKTU

 1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa
 2. Cele szczegółowe:
  a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
  b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
  c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
  d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
  e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
  f) propagowanie praw dziecka;
  g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
  h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
  i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
  j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
  k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
  l) promocja placówki oświatowej;
  m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
  n) kształcenie na odległość.
 3.  Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Przedszkole , klasy 0 i 1-3.
Data dodania: 2022-10-27 18:55:03
Ilość wyświetleń: 160

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej