Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Razem bezpiecznej

Razem bezpiecznej

 

Projekt „Działajmy razem dla bezpieczeństwa” w Szkole Podstawowej w Mirachowie swoim zakresem wpisuje się w Rządowy Program „Razem bezpieczniej”. Realizowany był w szkole od września do listopada 2018roku. W ramach tego projektu:

  • przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • odbyły się prelekcje i pogadanki dla uczniów (pracownicy policji i straży pożarnej)
  • zakupiono programy multimedialne z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć związanych z uzależnieniami
  • przeprowadzono konkurs plastyczny „Pasja życia
  • zorganizowano Szkolny Dzień Życzliwości, w którym brali udział uczniowie pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście( pan burmistrz, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Mirachowskiej i Rady Rodziców). Tego dnia wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły ubrani byli na kolorowo, a szkoła została udekorowana w uśmiechnięte słoneczka i kolorowe plakaty. Każda klasa przygotowała inscenizację pt. „Wady i zalety w wierszach J.Brzechwy i J.Tuwima”. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pasja życia” i wybór „Króla Życzliwości”. W końcowym etapie tego dnia odbył się przemarsz ulicami Mirachowa z balonikami i transparentami.

W efekcie realizowanego projektu nastąpił wzrost wiedzy na temat przemocy, uzależnień, sposobów przeciwdziałania i zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich. Nastąpiło zmniejszenie agresji słownej i fizycznej wśród uczniów. Beneficjenci pozyskali informacje o działalności służb ratowniczych. Poprzez wspólną pracę i zabawę wzrosło poczucie wspólnoty społecznej oraz wzmocniono współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę. Projekt nauczył umiejętności organizowania spędzania czasu wolnego, a także właściwych zachowań i postaw pożądanych w sytuacjach zagrożenia. Rodzice i nauczyciele nabyli umiejętności w zakresie komunikacji osoba dorosła- dziecko. Projekt uczył wspólnej zabawy w przyjaznej i życzliwej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa. Wspomógł kształtowanie w uczniach postaw pożądanych społecznie.

 

Data dodania: 2019-03-04 10:22:12
Data edycji: 2019-03-22 10:35:22
Ilość wyświetleń: 113

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button